İNSAN KAYNAKLARI


GEMİ ADAMI BAŞVURU FORMU  
form_foto    
Adı Soyadı
Uyruğu
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Baba Adı
Anaadı
Ev Adresi
E-Mail
Telefon Cep : Ev : Diğer
Tc Kimlik No
Pasaport No
Gemiadamı Czd.No/
Polis Vizesi Bit.Tar./
Sağlık Vizesi Bit.Tar./
SSK No
Yeterlik Belgesi Derecesi ve No/ Bit.Tar.
Sahip Olduğu Endorsment ve No / Bit.Tar.
Öğrenim Durumu Bölü mü-Mez. Tar
Medeni Hali Eş Adı
Doğ.yeri-Tar
Acil durumda aranacak kişi Yakınlık durumu
Tel. No
Bildiği Yabancı Diller  
Bildiği Yabancı Diller  
Bildiği Yabancı Diller  
Yeterlik Belgesi Derecesi ve No/ Bit.Tar.
Ayakkabı No
MutemetAdı Banka Adı Şube Kodu Hesap No
Önceki firma Adı Gemi Adı DWT / KW Çalışma Süresi Görevi / Rank
Sertifikanın Adı İşaretleyin Veriliş Tarihi Bitiş Tarihi
Denizde kişisel Cankurtarma Teknikleri Sertif.
Yangın Onleme ve yangınla mücadele sertif.
Personel Guvenligi sosyal sorumluluk sertf.
Can kurtarma aracları Profs. Olarak kullanma Sertf.
Vardiya Tutma Sertf. (Guvert veya Makina)
İleri derecede Yangınla Mucadale
Temel İlk yardım Egitim sertf.
İlk yardım egitim Sertf.
Tıbbi Bakım Sertf.
Radar Gözlem
Radar Pilotlama
Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma Yet.
SSO-GGZ
Gmdss sertifika & no’su
Referanslar
Güvenlik Kodu* Yenile